Tên

Vietnam Posters and Billboards

Tác Giả
-
Nhà xuất bản
Thế giới
Năm phát hành
2016
Định dạng
Sách
Phân Loại
Graphic Design
Mô Tả
Sách sưu tập Tranh cổ động Việt Nam theo chủ đề.