Tên

Nghệ thuật Viết Chữ

Tác Giả
Bùi Bá Nghệ
Nhà xuất bản
Tự xuất bản
Năm phát hành
1958
Định dạng
Sách
Phân Loại
Graphic Design
Mô Tả
Sách được trình bày dưới góc nhìn của hoạ sĩ Bùi Bá Nghệ về các mẫu chữ viết tay giai đoạn đầu những năm 1950-1960. Trong sách, cách viết, tỉ lệ, thông số được quy định cụ thể. Các mẫu chữ được liệt kê trong sách bao gồm; chữ Thảo (écriture cursive), chữ Đứng (écriture droite), chữ Rông (l'écriture droite), chữ Xiên (bâtarde), chữ Gô-tích (Gothique)...