Tên

Học vần - Tập đọc Lớp 1 - Bổ túc Văn hoá

Tác Giả
Bộ Giáo dục và đào tạo
Nhà xuất bản
Giáo dục Giải phóng
Năm phát hành
1973
Định dạng
Sách
Phân Loại
Graphic Design
Mô Tả
Sách hướng dẫn học Vần, tập Đọc đầu những năm 1970. Trong sách có nội dung thú vị khi nhắc về các phương pháp tiếp cận việc học chữ dễ hiểu qua các bài thơ, các mẹo để học tiếng Việt là phương pháp I-tờ. Một trong những sáng tạo từ phong trào Bình Dân học vụ của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Tài liệu sử dụng cho bài nghiên cứu về chữ Viết tại Việt Nam.